Kontakt

Biuro:

Marzena Kustra
Specjalista ds. logistyki
office@eproscience.com
+48 665 208 800

Przemysław Mudlaff
Specjalista ds. realizacji zamówień
orders@eproscience.com
+48 535 774 222


Kierownik ds. kluczowych klientów
Warszawa, Lódź
sales@eproscience.com
+48 730 365 280

Julia Tuszer – Kunc
Młodszy specjalista ds. przetargów
tenders@eproscience.com
+48 535 774 222


Polska

Piotr Wantuła
Kierownik ds. kluczowych klientów
Region południowy
p.wantula@eproscience.com
+48 693 030 046

Ewa Magdalena Lach
Partner biznesowy
Region północny
emlach@eproscience.com
+48 693 08 47 47


Magazyn

Polska, Puck (84-100), ul. Wejherowska 5

Biuro, Niemcy:

CHEIRON PHARMA GmbH 
Oberhafenstrasse 1
20097 Hamburg / Germany

Tel.: +49 40 2576741 – 13
Fax: +49 40 2576741 – 99
e-mail: skadi.christ@cheironpharma.eu
web: www.cheironpharma.eu  

CHEIRON PHARMA jest przedstawicielem firmy EPRO w Niemczech. Jest firmą regularnie kontrolowaną i zatwierdzoną przez lokalne władze Hamburga w zakresie postępowania z aktywnymi składnikami farmaceutycznymi.

W rezultacie posiada licencję hurtowni na gotowe formy dawkowania. Od kwietnia 2016 r. CHEIRON PHARMA posiada licencję na środki odurzające, wydaną przez niemiecki urząd ds. Środków odurzających (Bundesopiumstelle) zgodnie z § 3 BtMG, upoważniającą nas do pracy z substancjami kontrolowanymi.


EPRO
Ewa Magdalena Lach
ul. Geodetów 23
84 – 120 Władysławowo

NIP: 764-174-70-15